fbpx

Privatumo politika

PRIVATUMO POLITIKA

 

Bendrosios nuostatos

 

Ši Privatumo politika reglamentuoja pagrindinius Jūsų asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus bei tvarką, Jums laikantis ir/ar naudojantis internetinės svetainės www.gracijanakrivos.lt teikiamomis paslaugomis.

Naudodamiesi internetine svetaine www.gracijanakrivos.com Jūs patvirtinate, kad susipažinote su šia Privatumo politika ir duodate savo sutikimą bendrovei MB “Grožio verslo akademija” (juridinio asmens kodas 305722739, buveinės adresas M. Mironaitės g. 14-40, LT-04229 Vilnius) rinkti, naudoti ir tvarkyti Jūsų asmens duomenis taip, kaip apibrėžiama šioje Privatumo ir slapukų naudojimo politikoje.

MB “Grožio verslo akademija” pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti šį dokumentą, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo tos dienos, kai jie yra patalpinami interneto svetaine www.gracijanakrivos.lt sistemoje.

Ši Privatumo politika yra sudėtinė ir netaskiriama Mokymų pirkimo – pardavimo taisyklių dalis.

 

Asmens duomenų tvarkymo pagrindai

 

MB “Grožio verslo akademija” renka ir tvarko asmens duomenis tik teisės aktuose apibrėžtais teisėtais pagrindais.      

Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi laikantis:

 • Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo reikalavimų.
 • Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo) reikalavimų;
 • Kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų.

          Informuojame, kad, norėdami naudotis interneto svetainės www.gracijanakrivos.lt paslaugomis, įsigyti mokymus ar užsisakyti naujienlaiškį, privalėsite pateikti žemiau nurodytus savo asmens duomenis.

 

Asmens duomenų rinkimo, kaupimo ir naudojimo tikslai

 

            MB “Grožio verslo akademija”, teikdama Jums paslaugas, gali rinkti, kaupti ir naudoti tokius Jūsų asmens duomenis:

 

1.      Informaciją, kurią Jūs pateikiate MB „Grožio verslo akademija” registruodamiesi ir (ar) pirkdami interneto svetainėje www.gracijanakrivos.com, įskaitant vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą, mobiliojo telefono numerį

Šie duomenys naudojami šiais tikslais:

–          tikslu vykdyti savo sutartinius įsipareigojimus Jums (vykdyti užsakymus, skurti Jums paskyrą, išrašyti sąskaitą faktūrą ir pan.);

–          tikslu pateikti Jums informaciją apie mūsų naujus produktus ir paslaugas;

–          tikslu susisiekti su Jumis ir padėti užbaigti pradėtą apmokėjimo procesą bei suteikti konsultaciją dėl iškilusių klausimų.

2.     Atliktų mokėjimų informaciją

Šie duomenys naudojami šiais tikslais:

–          tikslu vykdyti savo sutartinius įsipareigojimus Jums;

–          tvarkyti bendrovės vidinę apskaitą

3.     Jūsų adresą

Šie duomenys naudojami šiais tikslais:

–          Tikslu išsiųsti Jums mokymų baigimą patvirtinantį sertifikatą.

4.      Komunikavimo ir bendravimo istoriją

Šie duomenys naudojami šiais tikslais:

–          tikslu vykdyti savo sutartinius įsipareigojimus Jums;

–          siekiant suteikti Jums aukščiausio lygio aptaranavimą, atsakyti į visus iškilusius klausimus;

–          tikslu nuolat tobulinti ir gerinti parduodamus produktus;

–          turėti įrodymus iškilus ginčui dėl paslaugų kokybės ir (arba) Jūsų sutartinių įsipareigojimų vykdymo.

 

5.     Pirkimo ir veiksmų istorija internetinėje svetainėje www.gracijanakrivos.com

Šie duomenys naudojami šiais tikslais:

–          tikslu vykdyti savo sutartinius įsipareigojimus Jums;

–          siekiant susiekti su Jumis ir sužinoti, kodėl išsirinkote, bet nepamokėjote pirkinių krepšelio;

–          išsiaiškinti priežastis, nulėmusias Jūsų sprendimą atsisakyti pirkinių krepšelio;

–          suteikti konsultaciją apie mūsų produktus ir pan.;

–          parduodamų produktų bei paslaugų kokybės pagerinimui;

–          Teikdami personalizuotus tiesioginės rinkodaros pasiūlymus ir apklausas paslaugų kokybei įvertinti.

6.     Informaciją apie Jūsų kompiuterį ir apie Jūsų apsilankymus ir naudojimąsi interneto svetaine www.gracijanakrivos.com, įskaitant Jūsų IP adresą, prisijungimo prie Interneto svetainės laiką ir datą;

Šie duomenys naudojami šiais tikslais:

–          administruojant internetinę svetainę ir diagnozuojant sutrikimus serverio darbe;

–          siekiant užtikrinti tinkamą internetinės svetainės veikimą;

–          siekiant patobulinti interneto svetainę;

–          siekiant sudaryti patogesnes sąlygas naudotis internetine svetaine, joje esančia elektronine parduotuve

7.      Jūsų asmens duomenys socialinių tinklų paskyrose (paskyros vardą, paskyros profilio nuotrauką, Jūsų išreikštas reakcijas („patiktukus“), paliktus komentarus, pateiktas žinutes, atsiųstas nuotraukas, video  ir kt. Jūsų patalpintą informaciją)

Šie duomenys naudojami šiais tikslais:

–          Siekiant bendrauti su Jumis Facebook paskyroje [paskyros pavadinimas], Instagram paskyroje [paskyros pavadinimas];

–          Organizuojant konkursus, žaidimus aukščiau nurodytuose socialinių tinkle paskyruose.

 

8.      Informacija, kurią renkame iš trečiųjų šalių (pvz. Duomenys, kurie gaunami  naudojant  žiniatinklio analizės paslaugą „Google Analytics“, kurią teikia „Google“ LLC ir kuri turi slapukus bei kitas stebėjimo technologijas renkančias duomenis)

Šie duomenys naudojami šiais tikslais:

–          siekiant tobulinti Jums teikiamas paslaugas;

–          tikslu stebėti ir analizuoti svetainės srautą bei vartotojo elgseną.

9.      Bet kokią kitą informaciją, kurią Jūs galite pateikti mums bet
kuriuo metu, naudodamiesi mūsų Interneto svetaine, teikiamomis
paslaugomis ar su mumis bendraudami.

Šie duomenys naudojami šiais tikslais:

–          tikslu vykdyti savo sutartinius įsipareigojimus Jums;

–          siekiant užtikrinti kokybiškų paslaugų teikimą ir kvalifikuotą Jūsų aptarnavimą.

 

 

Asmens duomenų saugojimo terminas

 

            MB “Grožio verslo akademija” surinkti Jūsų asmens duomenys yra saugomi spausdintiniuose dokumentuose ir bendrovės informacinėse sistemose.         

            MB “Grožio verslo akademija” Jūsų asmens duomenis elektroninės prekybos tikslais (vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, adresas, adresas), apmokėjimo duomenis (banko sąskaitos Nr., apmokėjimo būdas ir pan.), pirkimo istoriją (įsigytus mokymus, kaina ir pan.) saugos 10 (dešimt) metų nuo paskutinio Jūsų pirkinio internetinėje svetainėje www.gracijanakrivos.com.

            MB “Grožio verslo akademija” Jūsų asmens duomenis (vardas, pavardė, el. pašto adresas, kompiuterio duomenys) tiesioginės rinkodaros tikslais tvarkys  5 (penkerius) metus nuo paskutinių aktyvių veiksmų atliktų internetinėje svetainėje www.gracijanakrivos.com (prisijungimo prie internetinės svetainės, registracijos ir (ar) kt. aktyvių veiksmų internetinėje svetainėje).

            Asmens duomenys, kuriuos Jūs pateikiate atlikdami tam tikrus veiksmus socialiniuose tinkluose, tvarkomi ir saugomi socialinių tinklų valdytojų nustatyta tvarka ir terminais, ir mes negalime daryti tam jokios įtakos. 

 

Asmens duomenų saugumas

 

            MB “Grožio verslo akademija” įsipareigoja užtikrinti, kad Jūsų asmens duomenys būtų apsaugoti.

            MB “Grožio verslo akademija” imasi visų galimų priemonių užtikrinti, kad asmens duomenys būtų tvarkomi tiksliai, sąžiningai ir teisėtai, kad jie būtų tvarkomi tik nustatytais tikslais, griežtai laikantis teisės aktuose nustatytų aiškių ir skaidrių asmens duomenų tvarkymo reikalavimų

            Visi MB “Grožio verslo akademija” darbuotojai ir tretieji asmenys, kuriuos MB “Grožio verslo akademija” pasitelkia, yra įsipareigoję gerbti Jūsų informacijos konfidencialumą, neatskleisti trečiosioms šalims gaunamos informacijos apie bendrovės klientus ir potencialius klientus, įskaitant ir svetainės lankytojus.

            MB “Grožio verslo akademija” neturi galimybės visiškai garantuoti, kad internetinės  svetainės funkcionavimas bus nepertraukiamas ir be jokių sutrikimų ar klaidų, ar kad internetinės svetainė bus visiškai apsaugota nuo virusų ar kitų kenksmingų komponentų. Todėl MB “Grožio verslo akademija” neturi galimybės visapusiškai garantuoti saugaus duomenų perdavimo interneto tinklais.

 

Tiesioginės rinkodaros pranešimai

 

            MB “Grožio verslo akademija”, Jums sutikus, elektroniniu paštu teiks Jums rinkodaros pranešimus, kad sužinotumėte MB “Grožio verslo akademija” naujienas ir galėtumėte susipažinti su mūsų produktais ir juos rasti.

            Savo sutikimą dėl tiesioginės rinkodaros pranešimų gavimo galite išreikšti registracijos metu, paspausdami mygtuką „SUTINKU“ gauti naujienlaiškį.

            Jūs turite teisę bet kada atsisakyti gauti tiesioginės rinkodaros pranešimus, informuodami MB “Grožio verslo akademija” el. pašto adresu info@gracijanakrivos.com.

 

Asmens duomenų atskleidimas tretiesiems asmenims

 

            MB “Grožio verslo akademija”, tvarkydama asmens duomenis, įsipareigoja laikytis konfidencialumo principo ir neatskleisti Jūsų asmens duomenų jokiems tretiesiems asmenims, išskyrus žemiau nurodytus atvejus:

 • Informacija gali būti atskleista kitiems tretiesiems asmenims, jeigu to reikia sutarčiai sudaryti arba jai vykdyti;
 • informaciją gali būti atskleista apie MB “Grožio verslo akademija” darbuotojams, vadybininkams, tarpininkams, paslaugų teikėjas, jei tai būtina siekiant įvykdyti MB “Grožio verslo akademija” prisiimtus įsipareigojimus;
 • Jūsų asmens duomenis gali būti perduoti buhalterinę apskaitą tvarkančioms įmonėms ir asmenims;
 • Jūsų asmens duomenis galime perduoti kitiems paslaugų teikėjams, pavyzdžiui, interneto svetainės prieglobos paslaugų teikėjams, kurjerių tarnyboms, serverių ir jų techninės priežiūros paslaugų teikėjams, elektroninio pašto paslaugų teikėjams, naujienlaiškių siuntimo, socialinių tinklų paskyrų administravimo, paslaugų teikėjams.
 • kai to reikalauja teisės aktai, teismų sprendimai, nutarimai ar nutartys, bei kiti teisėti teisėsaugos institucijų reikalavimai;
 • atsakant į teisėtas valstybės institucijų užklausas, taip pat siekiant užtikrinti nacionalinį saugumą bei įstatymų vykdymo reikalavimus;
 • Jūsų asmens duomenis galime perduoti kitiems asmenims, kai tai būtina MB “Grožio verslo akademija” teisėtiems interesams įgyvendinti ir apsaugoti, t.y. siekiant apginti MB “Grožio verslo akademija” arba trečiųjų šalių teises, teisėtus interesus ar turtą;
 • arba dėl kitų teisėtų priežasčių ar teisės aktuose nustatytų pagrindų. Informacija taip pat gali būti suteikta kitoms šalims asmens duomenų subjekto prašymu.

Duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti Jūsų asmens duomenis tik pagal MB “grožio verslo akademija” nurodymus ir tik ta apimtimi, kiek tai būtina siekiant tinkamai vykdyti sutartyje nustatytus įsipareigojimus. Pasitelkdami paslaugų teikėjus, imamės visų reikiamų priemonių, kad užtikrintume, jog ir mūsų duomenų tvarkytojai būtų įgyvendinę tinkamas organizacines ir technines saugumą užtikrinančias priemones bei išlaikytų asmens duomenų paslaptį.

Trečiųjų šalių interneto svetainės

 

            Interneto svetainėje www.gracijanakrivos.com gali būti nuorodos į kitas interneto svetaines.

            MB “Grožio verslo akademija” nėra atsakinga už privatumo politiką ir jos
įgyvendinimą trečiųjų šalių tinklapiuose.

 

Jūsų teisės

            Jūs turite šias su asmens duomenų apsauga susijusias teises:

 • teisę gauti informaciją apie asmens duomenų tvarkymą ir susipažinti su savo asmens duomenimis, kuriuos mes saugome (kokie Jūsų asmens duomenys saugomi, iš kur ir kaip asmens duomenys yra surinkti bei kaip Bendrovė juos tvarko);
 • teisę reikalauti ištaisyti Jūsų asmens duomenis, kuriuos mes saugome arba juos savarankiškai ištaisyti prisijungę prie savo paskyros internetinėje svetainėje gracijanakrivos.com;
 • teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys, kai šie duomenys tvarkomi ar ketinami tvarkyti dėl teisėto intereso, kurio siekia Bendrovė arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys.
 • teisę reikalauti ištrinti Jūsų asmens duomenis, kai susipažinus su savo asmens duomenimis, Jūs nustatote, kad asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai arba nesąžiningai ar egzistuoja kiti teisės aktuose nustatyti pagrindai;
 • teisę nesutikti, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais;
 • teisę atšaukti sutikimą tvarkyti Jūsų asmens duomenis;
 • atsisakyti pateikti asmens duomenis.

Jums atsisakius pateikti asmens duomenis, pareikalavus ištrinti Jūsų asmens duomenis, atšaukus sutikimą tvarkyti Jūsų asmens duomenis, Jūsų patvirtinate, kad Jums yra suprantama ir žinoma, kad tokiu atveju MB “Grožio verslo akademija” turi teisę atsisakyti teikti Jums paslaugas arba nutraukti paslaugų teikimą, kadangi prašomi pateikti duomenys gali būti būtini siekiant tinkamai įvykdyti bendrovės priešpriešines pareigas Jums.

            Jei norite įgyvendinti savo teises, arba turite klausimų dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo ar teisių įgyvendinimo, rašykite mums elektroninio paštu info@gracijanakrivos.com.

            MB “Grožio verslo akademija” gavusi Jūsų prašymą raštu, įsipareigoja pateikti atsakymą ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Jūsų prašymo gavimo dienos. Atsakymo pateikimo terminas gali būti pratęstas, bet ne ilgiau, kaip iki 30 dienų apie tai informuojant Jus atskiru pranešimu. Atsakymai pateikiami raštu, išsiunčiant juos Jūsų nurodytu adresu arba elektroninio pašto adresu. Kilus įtarimams dėl besikreipiančiojo asmens tapatybės, MB “Grožio verslo akademija” turi teisę paprašyti besikreipiančiojo asmens tapatybės dokumento ar jo kopijos.

 

SLAPUKŲ NAUDOJIMAS INTERNETINĖJE SVETAINĖJE

 

            Internetinėje svetainėje www.gracijakrivos.com, kaip ir daugelyje kitų, yra  naudojami slapukai. 

            Slapukas (angl. cookies) – mažas tekstinis dokumentas, turintis unikalų identifikacijos numerį, kuris yra perduodamas iš interneto tinklalapio į lankytojo kompiuterio kietąjį diską, kad tinklalapio administratorius galėtų atskirti lankytojo kompiuterį ir matyti jo veiklą internete.

            Jums sutikus, jog slapukai būtų naudojami, šis tekstinis dokumentas yra pridedamas ir slapukai leidžia analizuoti puslapio srauto informaciją. Ši priemonė taip pat leidžia kaupti, analizuoti bei prisiminti informaciją apie tai, kuo internetinės svetainės lankytojas domisi, kam teikia pirmenybę. Tai padeda internetinio srauto duomenų analizei atlikti bei pagerinti naršymo kokybę internetiniame puslapyje, atsižvelgiant į lankytojų elgseną. Šią informaciją naudojame tik statistinės analizės tikslais.

            Slapukuose nėra saugoma jokia informacija, kuri galėtų tiesiogiai identifikuoti naudotojo tapatybę, tačiau Jūsų asmeninė informacija, kurią mes tvarkome, gali būti siejama su Jūsų naudojimusi kompiuteriu ar kitu įrenginiu, įskaitant naršymą interneto svetainėse ir kita slapukų pagalba gauta ir saugoma informacija.

            Jus  pasirinkti priimti ar atmesti slapukus. Daugelis interneto naršyklių automatiškai priima slapukus, tačiau Pirkėjas turi galimybę keisti naršyklės nustatymus ir nepriimti slapukų. 

            Internetinėje svetainėje www.gracijanakrivos.com yra naudojami šie slapukai:

 

 

Pavadinimas

 

Tipas

Galiojimo terminas

apibrėžimas

 

 

Necessary

 

elementor

https

never

This cookie is used by the website’s WordPress theme. It allows the website owner to implement or change the website’s content in real-time.

 

woocommerce_cart_hash

https

session

This cookie is set by WooCommerce. The cookie helps WooCommerce determine when cart contents/data changes.

 

 

 

Advertisement

 

NID

https

6 months

NID cookie, set by Google, is used for advertising purposes; to limit the number of times the user sees an ad, to mute unwanted ads, and to measure the effectiveness of ads.

 

 

 

Analytics

 

sbjs_migrations

https

5 months 27 days

This cookie is to identify the source of a visit and store user action information about it in a cookies. This is a analytic and behavioural cookie used for improving the visitor experience on the website.

 

sbjs_current_add

https

5 months 27 days

This cookie is to identify the source of a visit and store user action information about it in a cookies. This is a analytic and behavioural cookie used for improving the visitor experience on the website.

 

sbjs_first_add

https

5 months 27 days

This cookie is to identify the source of a visit and store user action information about it in a cookies. This is a analytic and behavioural cookie used for improving the visitor experience on the website.

 

sbjs_current

https

5 months 27 days

This cookie is to identify the source of a visit and store user action information about it in a cookies. This is a analytic and behavioural cookie used for improving the visitor experience on the website.

 

sbjs_first

https

5 months 27 days

This cookie is to identify the source of a visit and store user action information about it in a cookies. This is a analytic and behavioural cookie used for improving the visitor experience on the website.

 

sbjs_udata

https

5 months 27 days

This cookie is to identify the source of a visit and store user action information about it in a cookies. This is a analytic and behavioural cookie used for improving the visitor experience on the website.

 

sbjs_session

https

30 minutes

This cookie is to identify the source of a visit and store user action information about it in a cookies. This is a analytic and behavioural cookie used for improving the visitor experience on the website.

 

_hjid

https

1 year

This is a Hotjar cookie that is set when the customer first lands on a page using the Hotjar script.

 

_hjFirstSeen

https

30 minutes

Hotjar sets this cookie to identify a new user’s first session. It stores a true/false value, indicating whether it was the first time Hotjar saw this user.

 

_ga

https

2 years

The _ga cookie, installed by Google Analytics, calculates visitor, session and campaign data and also keeps track of site usage for the site’s analytics report. The cookie stores information anonymously and assigns a randomly generated number to recognize unique visitors.

 

_gid

https

1 day

Installed by Google Analytics, _gid cookie stores information on how visitors use a website, while also creating an analytics report of the website’s performance. Some of the data that are collected include the number of visitors, their source, and the pages they visit anonymously.

 

_gat_gtag_UA_190562254_1

https

1 minute

Set by Google to distinguish users.

 

_gat_UA-190562254-1

https

1 minute

A variation of the _gat cookie set by Google Analytics and Google Tag Manager to allow website owners to track visitor behaviour and measure site performance. The pattern element in the name contains the unique identity number of the account or website it relates to.

 

_hjIncludedInPageviewSample

https

2 minutes

Hotjar sets this cookie to know whether a user is included in the data sampling defined by the site’s pageview limit.

 

_hjAbsoluteSessionInProgress

https

30 minutes

Hotjar sets this cookie to detect the first pageview session of a user. This is a True/False flag set by the cookie.

 

vuid

https

2 years

Vimeo installs this cookie to collect tracking information by setting a unique ID to embed videos to the website.

 

_hjTLDTest

https

session

To determine the most generic cookie path that has to be used instead of the page hostname, Hotjar sets the _hjTLDTest cookie to store different URL substring alternatives until it fails.

 

_fbp

https

3 months

This cookie is set by Facebook to display advertisements when either on Facebook or on a digital platform powered by Facebook advertising, after visiting the website.

 

fr

https

3 months

Facebook sets this cookie to show relevant advertisements to users by tracking user behaviour across the web, on sites that have Facebook pixel or Facebook social plugin.

 

 

 

Functional

 

ss

 

session

This cookie is set by the provider Eventbrite. This cookie is used for the functionality of website chat-box function.

 

TawkConnectionTime

 

session

Tawk.to, a live chat functionality, sets this cookie. For improved service, this cookie helps remember users so that previous chats can be linked together.

 

player

 

1 year

Vimeo uses this cookie to save the user’s preferences when playing embedded videos from Vimeo.

 

aka_debug

 

session

Vimeo sets this cookie which is essential for the website to play video functionality.

 

 

 

Kiti

 

sync_active

https

never

No description available.

 

woocommerce_items_in_cart

https

session

 

 

wp_woocommerce_session_3462ec09394ada4c1ce55868b1ce0b59

https

2 days

No description available.

 

           

 

            Su slapukais susijusi informacija nenaudojama Jūsų tapatybei nustatyti. Šie slapukai nenaudojami jokiais kitais nei pirmiau aprašytieji tikslais. Galite ištrinti visus savo kompiuteryje jau esančius slapukus, o daugumą naršyklių nustatyti taip, kad slapukai nebūtų įrašomi Jūsų įrenginyje. Tačiau tokiu atveju lankantis interneto svetainėje www.gracijanakrivos.com kai kurios paslaugos ir funkcijos gali neveikti.

Kontaktinė informacija

 

Jei turite bet kokių klausimų, susijusių su šios Privatumo politikos sąlygomis, maloniai prašome su mumis susisiekti, žemiau nurodytais kontaktais:

 

MB „Grožio verslo akademija“

Įmonės kodas: 305722739

Buveinės adresas: M. Mironaitės g. 14-40, LT-04229 Vilnius

Elektroninio pašto adresas: info@gracijanakrivos.com

Telefono numeris : +37060533740

 

0
  0
  Krepšelis
  Krepšelis tuščiasGrižti į parduotuvę

  Registruokis pažintiniam skambučiui

  Susisieksiu paros laiku, jei užpildote savaitgaliai ar svenciu dienomis, susisieksiu pirma darbo diena.

  Registruokis pažintiniam skambučiui

  Susisieksiu paros laiku, jei užpildote savaitgaliai ar svenciu dienomis, susisieksiu pirma darbo diena.

  Registruokis pažintiniam skambučiui

  Susisieksiu paros laiku, jei užpildote savaitgaliai ar svenciu dienomis, susisieksiu pirma darbo diena.

  Registruokis pažintiniam skambučiui

  Susisieksiu paros laiku, jei užpildote savaitgaliai ar svenciu dienomis, susisieksiu pirma darbo diena.

  Registruokis pažintiniam skambučiui

  Susisieksiu paros laiku, jei užpildote savaitgaliai ar svenciu dienomis, susisieksiu pirma darbo diena.

  Susisiek dėl akademijos nuomos

  Susisieksiu paros laiku, jei užpildote savaitgaliai ar svenciu dienomis, susisieksiu pirma darbo diena.

  Registruokis pažintiniam skambučiui

  Susisieksiu paros laiku, jei užpildote savaitgaliai ar svenciu dienomis, susisieksiu pirma darbo diena.

  Registruokis pažintiniam skambučiui

  Susisieksiu paros laiku, jei užpildote savaitgaliai ar svenciu dienomis, susisieksiu pirma darbo diena.

  Registruokis pažintiniam skambučiui

  Susisieksiu paros laiku, jei užpildote savaitgaliai ar svenciu dienomis, susisieksiu pirma darbo diena.

  Registruokis pažintiniam skambučiui

  Susisieksiu paros laiku, jei užpildote savaitgaliai ar svenciu dienomis, susisieksiu pirma darbo diena.

  Užsiregistruokite į nemokamą seminarą